اجرای پرده آماده برای هتل کاروانیکا

برای هتل کاروانیکا از پارچه های سفارشی برای دوخت پنل ها در کنار پنل های آماده استفاده شده است که نتیجه کاریک ترکیب عالی شد .برای اینکه جلوی عبور نور و سرما گرفته شود از پارچه ضخیم مثل مخمل استفاده شده است.

گالری تصاویر