اجرای پرده اماده خانم ایزدی عزیزمدیریت برند الی

اجرای پرده اماده در دبی

به دلیل سبک مدرن منزل خانم ایزدی عزیزانتخابشون پرده ی اماده کاخ بود و چون داخل دکوراسیون داخلی منزلشون از رنگ غالب طوسی وطلایی کار شده بود برای رنگ پنل هاشون هم رنگ طوسی و طلایی رو کارکردیم

گالری تصاویر