اجرای پرده برای هتل ایرانگردی

از پرده های اماده ی مخمل استفاده شده است که هم از عبور نور جلوگیری شود هم با توجه به سبک مدرن اتاق هتل هماهنگ باشد.رنگ طوسی پرده ها هم باتوجه به تم رنگی اتاق انتخاب شده است.

گالری تصاویر